ஓளவையாரின் ஆத்திச்சூடி பாடலின் விளக்கம்

0
48

ஓளவையாரின் ஆத்திச்சூடி பாடலின் விளக்கம் (Avvaiyar Aathichudi in Tamil): ஆத்திச்சூடி என்பது ஔவையார் என்னும் பெண் புலவரால் இயற்றப்பட்டது. இவர் கி.பி 12 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். தமிழ் இலக்கிய நூல் ஆசிரியர்களில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர். இவர் இயற்றிய ஆத்திச்சூடியின் பாடல்கள் மிக எளிமையான நடையில் அமைந்தது. மாணவர்கள் மனதில் எளிதில் பதியும் வண்ணம் ஓரே வரியில்இடம் பெற்றுள்ளது.

‘ஆத்திச்சூடி’ என்ற நூலின் பெயரால் இந்நூல் பெயர் பெற்றது. ஆத்திச்சூடியின் சிறப்பு அகர வரிசையில் பாடல்கள் இடம் பெற்றிருக்கும். ஓர் எழுத்துக்கு ஓரு பாடலாக மொத்தம் 108 பாடல்களை கொண்டது. தமிழ் உயிர் எழுத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டே ஆத்திச்சூடி எழுதப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்பதிவில் ஆத்திச்சூடி பாடலின் விளக்கத்தை அறியலாம்.

ஓளவையாரின் ஆத்திச்சூடி பாடலின் விளக்கம்

ஔவையார் எழுதிய நூல்கள்:

 • ஆத்திச்சூடி
 • கொன்றை வேந்தன்
 • மூதுரை
 • நல்வழி

ஆத்திச்சூடி கடவுள் வாழ்த்து:

“ஆத்திச்சூடி அமர்நத தேவனை

ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே”

விளக்கம்: திருவாத்தி பூமாலையை அணிபவராகிய சிவபெருமான் விரும்பிய விநாயக பெருமானை வாழ்த்தி வாழ்த்தி வணங்குவோம் நாமே என கடவுள் வாழ்த்துடன்  தொடங்குகிறது.

 • உயிர் வருக்கம்
 • உயிர்மெய் வருக்கம்
 • ககர வருக்கம்
 • சகர வருக்கம்
 • தகர வருக்கம்
 • நகர வருக்கம்
 • பகர வருக்கம்
 • மகர வருக்கம்
 • வகர வருக்கம்

என்கின்ற முறையில் ஆத்திச்சூடி பாடல்கள் அமைந்துள்ளது.

இதையும் படியுங்கள்: மருத்துவ குணம் நிறைந்த பிரண்டையில் தோசை செய்யும் முறை

உயிர் வருக்கம்:

1. அறம் செய விரும்பு
விளக்கம்-தருமம் செய்ய ஆசைப்படு.

2. ஆறுவது சினம்
விளக்கம்-கோபம் தணிய வேண்டியதாகும்.

3. இயல்வது கரவேல்
விளக்கம்-உன்னால் கொடுக்கமுடிந்த பொருளை மறைத்து வைக்காமல் வறியவர்க்கு கொடு.

4. ஈவது விலக்கேல்
விளக்கம்-தருமத்தின் பொருட்டு ஒருவர் மற்றோருவருக்கு கொடுப்பதை தடுக்காதே

5. உடையது விளம்பேல்
விளக்கம்-உன்னுடைய பொருளையோ அல்லது இரகசியங்களையோ பிறர் அறியுமாறு சொல்லாதே.

6. ஊக்கமது கைவிடேல்
விளக்கம்-முயற்சியை எப்போதும் கைவிடக்கூடாது.

7. எண் எழுத்து இகழேல்
விளக்கம்-கணித நூல்களையும் அற நூல்களையும் இலக்கண நூலையும் இகழ்ந்து கற்காமல் விட்டு விடாதே.

8. ஏற்பது இகழ்ச்சி
விளக்கம்-யாரிடமும் எதையும் யாசிக்க கூடாது அது இகழ்ச்சி ஆகும்.

9. ஐயம் இட்டு உண்
விளக்கம்-யாசிப்பவருக்கு(ஊனமுற்றோர்) கொடுத்து பிறகு உண்ண வேண்டும்.

10. ஒப்புரவு ஒழுகு
விளக்கம்-உலக நடைமுறையை அறிந்துகொண்டு, அதனுடன் வாழ கற்றுக்கொள்.

11. ஓதுவது ஒழியேல்
விளக்கம்-நல்ல நூல்களை எப்பொழுதும் படித்துக்கொண்டிரு.

12. ஔவியம் பேசேல்
விளக்கம்-ஒருவரிடமும் பொறாமைக் கொண்டு பேசாதே.

13. அஃகம் சுருக்கேல்
விளக்கம்-அதிக இலாபத்துக்காக தானியங்களின் எடையை, குறைத்து விற்காதே.

உயிர்மெய் வருக்கம்:

14. கண்டொன்று சொல்லேல்.
விளக்கம்-பொய் சாட்சி சொல்லாதே.

15. ஙப் போல் வளை.
விளக்கம்-‘ங’ என்னும் எழுத்தானது எப்படி தான் பயன்னுள்ளதாக இருந்து தன் வருக்க ‘ஙா’ வரிசை எழுத்துக்களை தழுவுகிறதோ! அது போல நாமும் நம்மைச் சார்ந்தவர்களால் என்ன பயன் என்று பாராமல் அவர்களை காக்க வேண்டும்.

16. சனி நீராடு.
விளக்கம்-சனிக்கிழமை தோறும் எண்ணெய் தேய்த்து நீராடு.

17. ஞயம்பட உரை.
விளக்கம்-கேட்பவருக்கு இன்பம் உண்டாகும் படி இனிமையாகப் பேசு.

18. இடம்பட வீடு எடேல்.
விளக்கம்-தேவைக்கேற்ப வீட்டை கட்டிக்கொள்.

19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு.
விளக்கம்-ஒருவரிடம் நட்பு கொள்ளும் முன்பு அவர் நல்ல குணங்கள் உள்ளவரா எனத்தெரிந்த பிறகு அவருடன் நட்பு கொள்.

20. தந்தை தாய்ப் பேண்.
விளக்கம்-உன் தந்தையையும் தாயையும் இறுதிக்காலம் வரை அன்புடன் இருந்து காப்பாற்று.

21. நன்றி மறவேல்.
விளக்கம்-ஒருவர் உனக்கு செய்த உதவியை ஒரு போதும் மறந்து விடாதே.

22. பருவத்தே பயிர் செய்.
விளக்கம்-ஒரு செயலை செய்யும்பொழுது அதற்குரிய காலத்திலேயே செய்ய வேண்டும்.

23. மண் பறித்து உண்ணேல்.
விளக்கம்-பிறர் நிலத்தை ஏமாற்றி கவர்ந்து அதன் மூலம் வாழாதே.

24. இயல்பு அலாதன செய்யேல்.
விளக்கம்-நல்லொழுக்கத்துக்கு மாறான செயல்களைச் செய்யாதே.

25. அரவம் ஆட்டேல்.
விளக்கம்-பாம்புகளை பிடித்து விளையாடாதே.

26. இலவம் பஞ்சில் துயில்.
விளக்கம்-‘இலவம் பஞ்சு’ எனும் ஒரு வகை பஞ்சினால் செய்யப்பட்ட படுக்கையிலே உறங்கு

27. வஞ்சகம் பேசேல்.                                                                                          விளக்கம்-உண்மைக்கு புறம்பான கவர்ச்சிகரமான சொற்களை பேசாதே.

28. அழகு அலாதன செய்யேல்.
விளக்கம்-இழிவான செயல்களை செய்யாதே.

29. இளமையில் கல்.
விளக்கம்-இளம்பருவத்திலே கற்க வேண்டியவைகளை தவறாமல் கற்றுக்கொள்.

30. அறனை மறவேல்.
விளக்கம்-தருமத்தை எப்பொழுதும் மனதில் நினைக்கவேண்டும்.

31. அனந்தல் ஆடேல்.
விளக்கம்-மிகுதியாக தூங்காதே.

அகர வருக்கம்:

32. கடிவது மற
விளக்கம்-யாரையும் கோபத்தில் கடிந்து பேசாதே.

33. காப்பது விரதம்
விளக்கம்-தான் தொடங்கிய தருமத்தை விடாமல் செய்வதே விரதமாகும்.

34. கிழமை பட வாழ்
விளக்கம்-பிறருக்கு நன்மை செய்து வாழ்.

35. கீழ்மை அகற்று
விளக்கம்-இழிவான குணஞ் செயல்களை நீக்கு.

36. குணமது கைவிடேல்
விளக்கம்-நன்மை தரக்கூடிய குணங்களை கைவிடாதே.

37. கூடிப் பிரியேல்
விளக்கம்-நல்லவரோடு நட்பு செய்து பழகி பின் அவரை விட்டு பிரியாதே.

38. கெடுப்ப தொழி
விளக்கம்-பிறருக்கு கேடு விளைவிக்கும் செயல்களை செய்யாதே.

39. கேள்வி முயல்
விளக்கம்-கற்றவர் சொல்லும் நூற் பொருளை கேட்பதற்கு முயற்சி செய்.

40. கைவினை கரவேல்
விளக்கம்-தெரிந்த கைத்தொழிலை மற்றவர்களிடமிருந்து ஒளியாமற் செய்து கொண்டிருக்கவும்.

41. கொள்ளை விரும்பேல்
விளக்கம்-பிறர் பொருளை கவருவதற்கு ஆசைப்படாதே.

42. கோதாட்டு ஒழி
விளக்கம்-குற்றமான விளையாட்டை விட்டு விடு.

43. கௌவை அகற்று
விளக்கம்-வாழ்வில் செயற்கையாக ஏற்படும் துன்பத்தை நீக்கு.

சகர விரிசை:

44. சக்கர நெறி நில்
விளக்கம்-தர்மசக்கர நெறிப்படி வாழ வேண்டும்.

45. சான்றோர் இனத்து இரு
விளக்கம்-அறிவு ஒழுக்கங்கள் நிறைந்த பெரியோர்களுடன் சேர்ந்து இரு.

46. சித்திரம் பேசேல்
விளக்கம்-வார்த்தைகளை மெய் போலப் பேசாதே.

47. சீர்மை மறவேல்
விளக்கம்-புகழுக்குக் காரணமான குணங்களை மறந்து விடாதே.

48. சுளிக்கச் சொல்லேல்
விளக்கம்-கேட்பவருக்குக் கோபமும் வெறுப்பும் உண்டாகும்படி பேசாதே.

49. சூது விரும்பேல்
விளக்கம்-ஒருபொழுதும் சூதாட்டத்தை விரும்பாதே.

50. செய்வன திருந்தச் செய்
செய்யும் செயல்களை தவறும் குறையும் இல்லாமல் செய்யவும்.

51. சேரிடமறிந்து சேர்
நீ பழகுபவர்கள் நல்ல குணங்கள் உடையவர்களா என ஆராய்ந்து பின்பு பழகு.

52. சையெனத் திரியேல்
விளக்கம்-பெரியோர்கள் நம்மை வெறுக்கும் படி வீணாய்த் திரியாதே

53. சொற்சோர்வு படேல்
விளக்கம்-பிறருடன் பேசும் பொழுது மறந்தும் குற்றமுண்டாகப் பேசாதே

54. சோம்பித் திரியேல்
விளக்கம்-சோம்பேறியாகத் திரியாதே.

தகர வருக்கம்:

55. தக்கோன் எனத் திரி
விளக்கம்-பெரியோர்கள் உன்னைத் யோக்கியன், நல்லவன் என்று புகழும்படி நடந்துக்கொள்.

56. தானமது விரும்பு
விளக்கம்-வேண்டுபவருக்கு தானம் செய்.

57. திருமாலுக்கு அடிமை செய்
விளக்கம்-நாராயணமூர்த்திக்கு தொண்டு செய்

58. தீவினை யகற்று
விளக்கம்-பாவச் செயல்களை இருந்து விலகி இரு.

59. துன்பத்திற்கு இடங்கோடேல்
விளக்கம்-முயற்சி செய்யும் பொழுது வரும் துன்பத்திற்காக அஞ்சி அதனை விட்டு விடாதே.

60. தூக்கி வினைசெய்
விளக்கம்-உபாயம் அறிந்த பின் காரியத்தை தொடங்கு.

61. தெய்வம் இகழேல்
விளக்கம்-கடவுளை பழித்து பேசாதே.

62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்
விளக்கம்-நாட்டில் வசிக்கும் மக்களுடன் பகை இல்லாமல் கூடி வாழ்.

63. தையல்சொல் கேளேல்
விளக்கம்-மனைவி சொல் கேட்டு ஆராயாமல் நடக்காதே.

64. தொன்மை மறவேல்
விளக்கம்-பழைமையை மறவாதிருக்க வேண்டும்.

65. தோற்பன தொடரேல்
விளக்கம்-தோல்வியில் தான் முடியும் எனத் தெரிந்த செயலை தொடங்காதே.

நகர வருக்கம்:

66. நன்மை கடைப்பிடி
விளக்கம்-நல்வினை செய்வதை எவ்வளவு இடையுறு வந்தாலும் உறுதியாகத் தொடரவும்.

67. நாடு ஒப்பனை செய்
விளக்கம்-நாட்டில்(சமுதாயத்தில்) உள்ள மக்கள் ஒத்துக்கொள்ளத்தக்க நல்ல காரியங்களை செய்.

68. நிலையிற் பிரியேல்
விளக்கம்-உன்னுடைய நல்ல நிலையில் இருந்து என்றும் தாழ்ந்து விடாதே.

69. நீர்விளை யாடேல்
விளக்கம்-வெள்ளபெருக்கில் நீந்தி விளையாடாதே.

70. நுண்மை நுகரேல்
விளக்கம்-நோயைத் தரும் சிற்றுண்டிகளை அதிகமாக உண்ணாதே.

71. நூல்பல கல்
விளக்கம்-அறிவை வளர்க்கும் நூல்களைப் படி.

72. நெற்பயிர் விளை
விளக்கம்-நெற்பயிரை விளையச் செய்.

73. நேர்பட ஒழுகு
விளக்கம்-ஒழுக்கம் தவறாமல் நேர்மையான வழியில் வாழ்.

74. நைவினை நணுகேல்
விளக்கம்-பிறர் வருந்தத் தரும் தீவினைகளைச் செய்யாதே.

75. நொய்ய உரையேல்
விளக்கம்-அற்பமான வார்த்தைகளைப் பேசாதே.

76. நோய்க்கு இடம் கொடேல்
விளக்கம்-உணவு மற்றும் உறக்கம் முதலியவற்றால் நோய்க்கு வழிவகை செய்யாதே.

பகர வருக்கம்:

77. பழிப்பன பகரேல்
விளக்கம்-பொய், கடுஞ்சொல், பயனில்லாத சொற்களை பேசாதே.

78. பாம்பொடு பழகேல்
விளக்கம்-பாம்புபோல கொடிய குணம் கொண்டவர்களுடன் பழகாதே.

79. பிழைபடச் சொல்லேல்
விளக்கம்-குற்றம் உண்டாகும்படி எதையும் பேசாதே.

80. பீடு பெறநில்
விளக்கம்-பெறுமையை அடையும் படியான நல்ல நிலையிலே இரு.

81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்
விளக்கம்-நம்பியவர்களை ஆதரித்து வாழ்.

82. பூமி திருத்தியுண்
விளக்கம்-நிலத்தை உழுது பயிர்செய்து உண்.

83. பெரியாரைத் துணைக்கொள்
விளக்கம்-அறிவிலே சிறந்த சான்றோர்களை உனக்குத் துணையாக கொள்.

84. பேதைமை யகற்று
விளக்கம்-அறியாமையைப் போக்கு

85. பையலோடு இணங்கேல்
விளக்கம்-அறிவில்லாத சிறுவனோடு கூடித் திரியாதே.

86. பொருள்தனைப் போற்றிவாழ்
விளக்கம்-பொருள்களை வீண் செலவு செய்யாமல் பாதுகாத்து வாழ்.

87. போர்த்தொழில் புரியேல்
விளக்கம்-யாருடனும் கலகம் செய்யாதே.

மகர வருக்கம்:

88. மனந்தடு மாறேல்

விளக்கம்-வஎந்த சூழ்நிலையிலும் மனக்கலக்கம் அடையாதே

89. மாற்றானுக்கு இடம்கொடேல்
விளக்கம்-பகைவன் உன்னை வெல்வதற்க்கு இடம் கொடுக்காதே.

90. மிகைபடச் சொல்லேல்
விளக்கம்-சாதாரணமான விஷயத்தை உயர்ந்த வார்தைகளால் பெரிதாகக் கூறாதே.

91. மீதூண் விரும்பேல்
விளக்கம்-மிகுதியாக உண்ணுதலை விரும்பாதே.

92. முனைமுகத்து நில்லேல்
விளக்கம்-போர் முனையிலே நிற்காதே

93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல்
விளக்கம்-மூர்க்க குணம் கொண்டவர்கள் உடன் பழகாதே.

94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர்
விளக்கம்-பிற மாதரை விரும்பாமல் உன் மனைவியுடன் மட்டும் சேர்ந்து வாழ்.

95. மேன்மக்கள் சொற்கேள்
விளக்கம்-நல்லொழுக்கம் உடைய சான்றோர்கள் சொல்வதைக் கேட்டு நட.

96. மைவிழியார் மனையகல்
விளக்கம்-விலைமாந்தர் உடன் உறவு கொள்ளாமல் விலகி நில்.

97. மொழிவது அறமொழி
விளக்கம்-சொல்லுவதை ஐயமின்றித் திருத்தமுறச் சொல்

98. மோகத்தை முனி
விளக்கம்-வாழ்வில் நிலையில்லாத பொருள்களின் மேலுள்ள ஆசையை முறித்துவிடு.

வகர வருக்கம்:

99. வல்லமை பேசேல்
விளக்கம்-உன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை நீயே புகழ்ந்து பேசாதே.

100. வாதுமுற் கூறேல்
விளக்கம்-பெரியோர்களிடத்தில் முற்பட்டு வாதிடாதே.

101. வித்தை விரும்பு
விளக்கம்-கல்வியாகிய நற்பொருளை விரும்பு.

102. வீடு பெறநில்
விளக்கம்-முக்தியை பெறுவதற்கான சன்மார்கத்திலே நடந்து கொள்.

103. உத்தமனாய் இரு
விளக்கம்-உயர்ந்த குணங்கள் கொண்டவனாக வாழ்.

104. ஊருடன் கூடிவாழ்
விளக்கம்-ஊராருடன் நன்மை தீமைகளில் கலந்து வாழ்.

105. வெட்டெனப் பேசேல்
விளக்கம்-யாருடனும் கத்தி வெட்டுப் போலக் கடினமாக பேசாதே.

106. வேண்டி வினைசெயேல்
விளக்கம்-வேண்டுமென்றே தீய செயல்களைச் செய்யாதே.

107. வைகறை துயில் எழு
விளக்கம்-நாள்தோறும் சூரியன் உதிக்கும் முன்பே தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்திரு.

108. ஒன்னாரைத் தேறேல்
விளக்கம்-பகைவரை நம்பாதே.

109. ஓரஞ் சொல்லேல்
விளக்கம்-எந்த வழக்கிலும் ஒரு பக்கம் மட்டும் பேசாமல் நடுநிலையுடன் பேசு.

இது போன்ற தமிழ் சார்ந்த தகவல்களையும் ஜோதிடம், ஆன்மீகம், விளையாட்டு, உடல்நலம், செய்திகள் என அனைத்து தகவல்களையும் அறிய தலதமிழ் இணையதளத்தை நாடுங்கள்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here